De Wet Werk en Zekerheid laat u zich voor tijdelijke krachten aan scherpere regels houden. U dient voortaan rekening te houden met:

Geen proeftijd in tijdelijke contracten korter dan zes maanden.

Concurrentiebeding slechts in het geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Hanteer een aanzegtermijn.

Nulurencontracten, let op de uren na drie maanden.

Payrollers hebben dezelfde ontslagbescherming als de werknemers die bij uzelf in dienst zijn.

UItzendkrachten hebben na 78 weken recht op een tijdelijk contract.

Bron: De Salariskamer