In beginsel is het vermogen van een bestuurder, zoals de directeur ,van een BV of stichting afgeschermd en kunnen schuldeisers alleen bij de rechtspersoon aan kloppen. Het privévermogen van de bestuurder lijkt daarmee buiten schot te blijven, maar de praktijk blijkt echter een stuk lastiger. De wet biedt een bestuurder namelijk alleen bescherming indien de bestuurder zijn taak op de juiste wijze vervult. Doet u dat als bestuurder niet, dan kan dit als gevolg hebben dat u als bestuurder met uw privévermogen aansprakelijk bent. Het is aan de orde van de dag dat rechters bestuurdersaansprakelijkheid aannemen, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Wees dus op uw hoede en zorg ervoor dat u aan alle regels voldoet. Denk hierbij aan de publicatiestukken richting de Kamer van Koophandel en zorg ervoor dat de notulen zijn opgesteld.