Op Prinsjesdag heeft het kabinet zijn plannen voor 2015 officieel bekend gemaakt. Veel plannen waren al uitgelekt. Doordat de economische situatie is verbeterd, is er geld voor koopkrachtverbetering en blijven verdere bezuinigingsmaatregelen achterwege. Enkele reeds in gang gezette bezuinigingen worden zelfs (deels) teruggedraaid. Minder vrolijk nieuws is er voor ouderen. Zij gaan vanaf 2016 meer betalen.

In vogelvlucht worden de volgende fiscale maatregelen voorgesteld:
 • Verlaging tarief eerste schijf in de inkomstenbelasting tot 36,5%
 • Steilere afbouw van de algemene heffingskorting
 • Verhogen van de arbeidskorting
 • De ouderenkorting wordt in 2016 verlaagd
 • De ouderentoeslag in box 3 wordt in 2016 afgeschaft
 • Het verlaagde (6%) btw-tarief op arbeid bij renovatie en herstel van woningen wordt verlengd tot 1 juli 2015
 • Twee tijdelijke maatregelen ter ondersteuning van de doorstroming op de woningmarkt worden permanent gemaakt. De periode waarin huizenbezitters die hun vorige woning nog niet verkocht hebben gebruik kunnen maken van dubbele aftrek van de hypotheekrente, wordt definitief verlengd van 2 naar 3 jaar. En het blijft mogelijk om opnieuw hypotheekrenteaftrek te krijgen voor een woning die te koop staat en tijdelijk verhuurd is geweest
 • Aftrek van buitenlandse boeten wordt aan banden gelegd
 • Het gebruikelijk loon voor de DGA wordt aangepast. De doelmatigheidsmarge van 30% wordt verlaagd naar 25%
 • Invoering van een nettopensioenregeling
 • Invoering van renteaftrek op achtergestelde leningen die banken moeten aanhouden op basis van Basel III.

Overige maatregelen

Naast deze maatregelen zijn er al eerder voorstellen ingediend om de kindregelingen te versoberen en te stroomlijnen. Voor mensen met kinderen kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Ook treedt de reeds aangekondigde wijziging van de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen op 1 januari 2015 in werking en gaat de werkkostenregeling eindelijk voor iedereen gelden.
Enkele tijdelijke maatregelen eindigen dit jaar. Zo kan in 2014 nog gebruik gemaakt worden van het éénmalig verlaagde aanmerkelijk belangtarief van 22% over de eerste € 250.000 (voor fiscale partners samen maximaal € 500.000). Ook de mogelijkheid om éénmalig maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken in verband met de eigen woning eindigt dit jaar.
Naast het wetsvoorstel Belastingplan 2015 worden aan de Tweede Kamer nog diverse stukken aangeboden:
 • De brief Herziening belastingstelsel
 • Het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen
 • Het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen.

De voorstellen worden de komende maanden in het parlement behandeld. De mogelijkheid bestaat dus dat er nog wijzigingen worden aangebracht.

Bron: BDO Nederland