De Commissie Van Dijkhuizen heeft voorgesteld om de BTW-tarieven met 2% te verhogen. Het lage tarief zou dan op 8% uitkomen, het hoge tarief op 23%. Op de lange termijn zou er steeds minder verschil moeten zijn tussen beide tarieven. De commissie stelt ook voor om te schrappen in een groot aantal fiscale regelingen, waardoor onder meer de aftrek voor Speur- & Ontwikkelingswerk zou vervallen.

Vorige week presenteerde de Commissie Van Dijkhuizen haar eindrapport over maatregelen om het belastingstelsel te vereenvoudigen. U kon hierover al lezen in het bericht ‘Mkb niet blij met nieuwe belastingvoorstellen’. In het rapport bevestigt de commissie ook enkele aanbevelingen die vorig jaar al naar buiten zijn gekomen over de BTW en fiscale regelingen. Wat de regering gaat doen met de aanbevelingen is nog niet bekend, maar minister Dijsselbloem van Financiën heeft aangegeven op korte termijn geen grote veranderingen te willen doorvoeren.

Hoger BTW-tarief
De commissieleden stellen voor om de BTW met 2% te verhogen en op de langere termijn het verschil tussen het hoge en lage tarief te verkleinen. Ook zou er flink gesnoeid kunnen worden in BTW-vrijstellingen, omdat die zouden leiden tot economische verstoringen en ongewenste fiscale constructies. Daarbij geeft het eindrapport wel aan dat veel BTW-vrijstellingen op Europees niveau geregeld zijn. Sowieso lijkt het erop dat de Europese Unie op de lange termijn het BTW-stelsel wil hervormen.

Minder fiscale regelingen
Volgens de Commissie Van Dijkhuizen is het ook wenselijk dat de regering een groot aantal belastingfaciliteiten afschaft of samenvoegt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vrijstelling kapitaalverzekeringen, aftrek levensonderhoud kinderen, zelfstandigenaftrek, stakingsaftrek, meewerkaftrek, aftrek voor Speur- & Ontwikkelingswerk en de scholingsaftrek. Ook de giftenaftrek zou volgens de commissie kunnen verdwijnen.

Bron: FA Rendement www.rendament.nl