Vermelding btw-nummer op website verplicht

In tegenstelling tot eerder bericht van de Belastingdienst (2 augustus) zijn ondernemers wél verplicht hun btw-nummer te vermelden op de website. Dit stelde de Belastingdienst in een rectificatie op 20 augustus jl. Een ondernemer voor de btw is namelijk wel verplicht het btw-nummer op de website te vermelden. De wettelijke basis is niet de Wet op de Omzetbelasting, maar vindt zijn oorsprong in het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast moet er aan andere informatieverplichtingen voldaan worden.

Welke gegevens moet u verplicht vermelden op uw website?

Zo is een ondernemer naast de vermelding van het btw-nummer verplicht om de volgende informatie op de website te vermelden:

identiteit en adres van vestiging;

contactgegevens;

KvK-nummer

en indien onderhevig aan vergunningenstelsel, de gegevens over de toezichthouder.

De wettelijke basis voor de voormelde verplichtingen vloeien voort uit artikel 3:15d lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Op basis van dat artikel zullen ook bedrijven die een website hebben waar geen overeenkomsten worden gesloten, maar waar louter gebruik van gemaakt wordt voor commerciële doeleinden, melding moeten maken van de eerder genoemde gegevens.

Risico op economisch delict bij nalatigheid

Wanneer een ondernemer niet aan deze verplichtingen voldoet, kan op basis van de Wet op de Omzetbelasting geen sanctie worden opgelegd. Echter het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen levert wel een economisch delict op (op grond van de Wet op de Economische Delicten).

Navraag over de sanctiemogelijkheden bij dit economisch delict veroorzaakt een schrikreactie!

Zo kan de rechter een onvoorwaardelijke hechtenis van ten hoogste zes maanden opleggen. Daarnaast bestaat het opleggen van een taakstraf tot de mogelijkheden van de rechter. Tevens kan een geldboete worden opgelegd van de vierde categorie. Een geldboete van de vierde categorie kan oplopen tot maximaal â € 19.500,-.

Wij raden u dan ook aan deze regels na te leven als u een website heeft voor commerciële- en/of verkoopdoeleinden.

Bron : Belastingdienst

Bron : BDO Nederland