Een ondernemer kan alleen de aan hem in rekening gebrachte btw in aftrek brengen
als deze ziet op een door hem verrichte belaste prestatie, er geen uitsluitsel
geldt en als hij beschikt over een juiste inkoopfactuur.

Op een factuur dienen onder meer te zijn vermeld het btw-identificatienummer van de leverancier, alsmede zijn naam en adres. Aan dit laatste vereiste is voldaan als in ieder geval het bedrijfsadres is opgenomen. De leverancier kan dus niet volstaan met louter het vermelden van een postbusadres.
 
Bij een onjuist adres op de factuur stelt de Belastingdienst steeds vaker dat de afnemer geen recht op aftrek heeft. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat dit niet per definitie juist is. Als aan de hand van de factuur de identiteit van de leverancier traceerbaar is, dan bestaat in beginsel recht op aftrek. In die zaak was de leverancier o.a. via zijn btw-identificatienummer te traceren.
 
Bij prestaties aan buitenlandse afnemers, dient altijd de btw-identificatie
gecontroleerd te worden.
De btw-identificatienummers kunnen worden gecheckt op http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do.

Als het btw-nummer juist is, maak dan een print-screen en neem dit op in de administratie, achter de factuur. De informatie op deze website is rechtsgeldig. Informatie op andere websites niet! Zo is recent door de rechter aangegeven dat de controle van btw-nummers op een andere website niet voldoende is en dus niet als bewijs kan worden gebruikt.