Tariefverhoging
Het algemene btw-tarief gaat per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%. U zult uw administratie en facturatie moeten aanpassen. Wat zijn de overgangsregels?
Het moment waarop de prestatie wordt verricht is bepalend voor het btw-tarief dat moet worden toegepast. Wordt de prestatie verricht vóór 1 oktober 2012, dan geldt het oude 19%-tarief; wordt de prestatie verricht op of na 1 oktober, dan geldt het nieuwe 21%-tarief.

Vooruitfactureren
Let op: het tijdstip van factureren of betalen is niet relevant voor het tarief. Wanneer u vooruitgefactureerd heeft, dan is voor de prestatie die op of na 1 oktober wordt verricht 2% extra aan de Belastingdienst verschuldigd. U moet het verschil van 2% nafactureren.
Goedgekeurd is dat u nu al 21% factureert wanneer u weet dat de prestatie pas op of na 1 oktober 2012 zal worden verricht.

Onroerende zaken en verbouwingen, meerwerk
Bij de bouw van een onroerende zaak en bij verbouwingen blijft het 19%-tarief van toepassing op de termijnen die volgens een overeenkomst voor 1 oktober zijn vervallen. Zorg dat deze afspraken tijdig worden vastgelegd.
Voor meerwerk geldt nog 19%-tarief wanneer dat vóór 1 oktober is overeengekomen én direct wordt betaald.
Voor nieuwbouwwoningen waarbij de koop/aanneemovereenkomst vóór 28 april 2012 is gesloten, maar waarbij de woning pas ná 30 september 2012 wordt opgeleverd, mag het oude 19%-tarief worden toegepast op de termijnen die vóór 1 oktober vervallen.
Deze overgangsregeling geldt niet voor herstel- of onderhoudswerkzaamheden.

Doorlopende prestaties
Bij zogenoemde doorlopende prestaties, zoals abonnementen of huur, moet de vergoeding worden gesplitst en toegerekend naar de periode vóór en na 1 oktober. Voor het deel van de vergoeding dat moet worden toegerekend naar de periode vanaf 1 oktober, moet met het 21%-tarief worden gerekend. Het verschil moet u nafactureren.