De Belastingdienst start de opgeschorte werkzaamheden vanaf juli stapsgewijs weer op nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. Veel burgers en bedrijven hebben financieel last van de coronacrisis. De Belastingdienst stuurde daarom de afgelopen maanden geen betalingsherinneringen en aanmaningen. Ook andere werkzaamheden werden tijdelijk gestopt, zoals baliebezoek en controles bij bedrijven.

Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst hard gewerkt om zoveel mogelijk rekening te houden met burgers en bedrijven, enerzijds door de fiscale ondersteuningsmaatregelen van het kabinet zo goed mogelijk uit te voeren en anderzijds door het gewone werk in de dienstverlening, het toezicht en de inning soms anders aan te pakken: om burgers en bedrijven te ontzien, zijn betalingsherinneringen en aanmaningen tijdelijk niet verzonden.

Voor de veiligheid van burgers, ondernemers en onze medewerkers zijn sommige andere werkzaamheden, zoals controles bij bedrijven, uitgesteld. Mensen die moeite hebben met het invullen van hun aangifte konden bijvoorbeeld niet meer persoonlijk langskomen voor hulp. Die hulp is uitgesteld of waar dat mogelijk was telefonisch geboden.

Stapsgewijs opstarten

Nu het kabinet meer ruimte geeft aan de samenleving en de economie, start de Belastingdienst de opgeschorte werkzaamheden vanaf juli stapsgewijs weer op.

Ondernemers willen fiscale zekerheid en burgers die moeite hebben met het invullen van hun aangifte willen een afspraak voor persoonlijke hulp. Ook wil de fiscus voorkomen dat belastingschulden onnodig doorlopen.

Betalingsuitstel door corona

Vanaf juli gaat de Belastingdienst we weer betalingsherinneringen en aanmaningen versturen, zodat burgers en ondernemers weten dat er nog een bedrag openstaat. Mensen met langlopende schulden benadert de Belastingdienst later. Bij een brief over een belastingschuld bij burgers en bedrijven stuurt de fiscus bijlages mee met uitleg over de mogelijkheden voor uitstel of een betalingsregeling.

De Belastingdienst houdt rekening met de fiscale coronamaatregelen die nog doorlopen tot 1 oktober. Daarom stuurt de fiscus in ieder geval vóór oktober geen betalingsherinneringen en aanmaningen aan ondernemers met betalingsuitstel vanwege corona.

De Belastingdienst richt zich de komende maanden op belastingschulden uit voorgaande jaren. Schulden die in coronatijd zijn ontstaan, komen pas later aan de orde.

Veilig werken

Het wordt ook weer mogelijk om direct persoonlijk contact te hebben met burgers en bedrijven. Vanaf juli start de fiscus weer met bedrijfscontroles. Vanaf september kunnen burgers weer aan de balies terecht. Soms kiest de fiscus een andere werkwijze. Veilig werken volgens de 1,5 meter-regel staat voorop.