Er is een fout ontdekt in de berekening van de percentages van het rendement van box 3 voor 2019 en 2020.

Deze rekenfout, gemaakt op het ministerie van Financiën, werkt door in het aangifteprogramma 2019 en in de voorlopige aanslagen 2020 die al zijn verstuurd. Hierdoor lijkt het alsof mensen meer belasting moeten betalen over hun vermogen in box 3 dan zij straks daadwerkelijk hoeven. De Belastingdienst zegt de gevolgen van de fout in regelgeving zo snel mogelijk te herstellen.