15 september 2013 19:29

Belangrijkste maatregelen Prinsjesdag

RTL Nieuws heeft de hand weten te leggen op de Prinsjesdagstukken van het Centraal Planbureau. De belangrijkste maatregelen en de gevolgen voor jou.

Zo blijkt dat gepensioneerden er het meest op achteruit gaan. Ze verliezen 2,5 procent koopkracht in 2013 en 1,5 procent in 2014. Dat komt onder meer doordat de aanvullende pensioenen niet of nauwelijks stijgen en doordat de MKOB, een tegemoetkoming voor ouderen, wordt afgeschaft.

Dit weten we:

 • De zorgtoeslag volgend jaar wordt verlaagd. Hoewel nog niet duidelijk is met hoeveel, is wel duidelijk dat lage- en middeninkomens dit gaan voelen.
 • De algemene heffingskorting wordt afgebouwd vanaf de tweede schijf (inkomens vanaf 20.000 euro). Een snelle rekensom leert dat mensen met een modaal inkomen (33.000 euro) er daardoor zo’n 150 euro op achteruit gaan. Mensen die 55.000 euro per jaar verdienen, leveren zo’n 600 euro in.
 • De arbeidskorting wordt vanaf volgend jaar voor de hoogste inkomens afgebouwd naar nul. Zij gaan er daardoor op achteruit. Voor werkenden met een laag- of middeninkomen wordt de arbeidskorting juist verhoogd, zij gaan er daardoor op vooruit.
 • De hypotheekrenteaftrek voor mensen in de hoogste inkomenscategorie wordt afgebouwd met 0,5 procentpunt.
 • Rijke gepensioneerden met een nog werkende partner worden gekort in hun toeslag (AOW-toeslag voor jongere partners).
 • De accijns op diesel wordt met 3 cent per liter en die op lpg met 7 cent per liter verhoogd.
 • De accijns op bier, wijn, overige alcoholische dranken en frisdrank wordt verhoogd.
 • Bedrijven en gezinnen gaan per 2016 meer energiebelasting betalen, omdat de kolenbelasting dan wordt afgeschaft.
 • De compensatie van het eigen risico voor chronisch zieken vervalt. Zij worden voortaan mogelijk deels op een andere manier gecompenseerd.
 • De koopkracht van werkenden blijft gelijk, die van mensen met een uitkering daalt.
 • De eenmalige tegemoetkoming voor minima (tot 110 procent van het minimuminkomen) in 2014 is 100 euro voor een paar, 70 euro voor een alleenstaande en 90 euro voor een alleenstaande ouder.
 • De nullijn voor ambtenaren wordt versoepeld. De zogeheten ‘loonsombenadering’ levert 100 miljoen minder op dan in het maartpakket was geraamd.
 • Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovaties, herstel en tuinonderhoud wordt per 1 maart 2014 weer verhoogd van 6 naar 21 procent.
 • In 2014 ook nog een werkgeversheffing van 16 procent voor inkomens boven de 150.000 euro.
 • Positief voor bedrijven: investeringen gedaan in de tweede helft van 2013 kunnen voor 50 procent willekeurig worden afgeschreven. Dat kost 250 miljoen en moet bedrijven stimuleren om investeringen te doen.
 • Meevaller van kwart miljard bij onderwijs wordt weer geinvesteerd in het onderwijs.
 • De compensatie van het eigen risico voor chronisch zieken vervalt. Zij worden voortaan mogelijk deels op een andere manier gecompenseerd.
 • De beperkingen voor het opnemen van stamrechttegoeden vervallen in combinatie met een belastingvrijstelling van 20 procent als het volledige tegoed in 2014 wordt opgenomen.

Welke plannen waren al bekend?

Eigen risico: Het eigen risico in de zorg wordt toch niet inkomensafhankelijk. Het eigen risico blijft nu 350 euro voor iedereen.
Mes in kinderbijslag: De kinderbijslag wordt voor bijna alle ouders flink gekort. De bijslag wordt maximaal met 330 euro per kind per jaar verminderd. Bereken hoeveel jouw kinderbijslag omlaag gaat.
Eén huishoudtoeslag: Het mes gaat in de toeslagen. Er komt één huishoudtoeslag in plaats van losse toeslagen voor huur en zorg. Hogere inkomens krijgen minder toeslag.
Belastingschijven onveranderd: Belastingschijven worden niet aangepast aan inflatie. Bereken wat dit jou kost bij Facts.
AOW verlaagd: De AOW zal in 2015 flink worden verlaagd. De zogenoemde MKOB, Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen, worden afgeschaft. Het kabinet bespaart hiermee 750 miljoen euro per jaar. Ouderen leveren 25 euro per maand in.
Algemene heffingskorting: De algemene heffingskorting gaat verdwijnen voor de hoogste inkomens. Die groep mag in de toekomst niet langer een bedrag van 2001 euro netto aftrekken van hun inkomstenbelasting.
Restschuld onder NHG: Het wordt voor huiseigenaren met een restschuld makkelijker om te verhuizen. Huiseigenaren mogen de restschuld voor een gedeelte of in zijn geheel onder de Nationale Hypotheek Garantie laten vallen. De maatregel geldt alleen voor mensen die nu ook een garantieregeling hebben.
Koopkracht daalt: Over de gehele linie daalt de koopkracht met 1 procent. Met name de hoge inkomens moeten inleveren. Lage en middeninkomens worden zoveel mogelijk ontzien.
Belastingvrij schenken: Mensen mogen een ton belastingvrij schenken voor de aankoop of verbouw van een eigen huis. Dat moet de economie stimuleren. Onze Personal Finance-verslaggever Elianne Kuepers vertelt je precies wat de nieuwe regels inhouden.
JSF aangeschaft: Het kabinet schaft 35 nieuwe gevechtsvliegtuigen van het type JSF aan. Voor de aankoop wordt ruim vier miljard euro gereserveerd.
Humaner asielbeleid: Het asielbeleid wordt in veel gevallen versoepeld. Zo worden uitgeprocedeerde asielzoekers minder vaak vastgehouden. Criminele asielzoekers worden juist een stuk strenger aangepakt.
Stamrecht-bv’s: Ontslagvergoedingen mogen vanaf volgend jaar niet meer in stamrecht-bv’s worden ondergebracht. Daardoor kunnen belastingen in delen worden betaald. Mensen die een ontslagrechtvergoeding in een stamrecht-bv hebben ondergebracht, kunnen deze uitbetalen tegen een goedkoop tarief.
Budget huishoudelijke hulp: Gemeenten worden volgend jaar niet gekort op het budget voor huishoudelijke hulp. De bezuiniging van 89 miljoen wordt uitgesteld tot 2015.
Eenmalige tegemoetkoming: De minima krijgen volgend jaar een éénmalige tegemoetkoming van 100 euro.
Bezuinigen ministeries: Veel ministeries krijgen flink minder geld te besteden. Het ministerie van Defensie moet maarliefst 330 miljoen euro bezuinigen. Waarschijnlijk wordt een bataljon infanteristen en een compagnie mariniers geschrapt. Ook zouden er F16’s worden verkocht.

 

  Bron: RTL Nieuws